Aroma technologie

Typický produkt vyráběný novou technologií, kdy jsou žitná mouka a startér rozmíchány s vodou (TA300 = poměr mouka : voda 100 : 200) a zahřáta v zařízení po dobu 3 hodin na 65 °C. Díky tomuto procesu se dosáhne hnědého přírodního zabarvení AromaStück® a významné sladko sladové chuti. Toho je docíleno především díky tvorbě maltózy v průběhu enzymatické reakce, která probíhá v produkční fázi procesu. Díky enzymatickému procesu a zahřátí směsi též dochází k vyšší absorbci vody a jejímu pevnému navázání.

AromaStück® s moukou a celým zrnem

Stejným způsobem může být připraven AromaStück® se záměnou mouky za šroty, celé zrno či olejniny jako je soja, len, sezam atd. V případě použití celých zrn je důležité po produkční fázi zvýšit teplotu na  85°C pro kompletní změknutí a dobré navázání vody i středem zrna.

Výhody použití aroma technologie

 • Stabilita aroma směsi 24 hodin bez chlazení, 48 hodin s chlazením
 • Prodloužení čerstvosti
 • Výrazné aroma a chuť
 • Možná kombinace s dalšími předstupni
 • Vyšší dosahované výtěžnosti
 • Tvorba unikátních receptur

Vyroba AromaStück®

 1. vážení surovin
 2. mísení
 3. zahřívání
 4. vypouštení
 5. zchlazení

Doba enzymatickeho procesu 3 hodiny, při teplotě 65°C

Hodnoty konečného Aroma stupně

 • Výtěžnost TA 300
 • Stabilita 24 hodin bez chlazení
 • Stabilita 48 hodin s chlazením, doba strojního chlazení cca 3 hod. (z 65°C na 12°C)

Dávkování aroma směsí do těsta

(V závislosti na druhu vyrobku)

5 – 25% mouky v aromasměsi / 100 kg mouky = 15 – 75 kg Aroma směsi/ 100 kg mouky

Příklady použití aromasměsí

aroma

Výrobní zařízení

Solo stroje

100 – 500 kg /dávku

solo

Automatické systémy

autom

500 – 1000 kg /dávku

Výhody automatických systémů

 • Automaticke dávkovaní do mísícího centra
 • Možnost vzdáleného servisu včetně technologické podpory
 • Dlouhá životnost a vysoká kvalita strojního zpracování