Technologické poradenství

Chléb je základní potravinou a pekařina je jedním z nejstarších řemesel. Přejeme si, aby naši zákazníci, pekaři a cukráři, vyráběli kvalitní produkty. Pracujeme na tom, abychom tradici pekařské výroby kultivovali a dále rozvíjeli.

Zajišťujeme technologické poradenství, vývoj výrobků, receptur nebo technologické uvedení do provozu strojních zařízení pod vedením naší zkušené technoložky Hany Nykodymové.

 • Chcete vyrábět vánočky a nevíte jak na to?                             
 • Potřebujete prodloužit trvanlivost chleba?
 • Koupili jste si nové zařízení a potřebujete zajistit uvedení do provozu?
 • Začínáte s pekařinou a potřebujete vyškolit personál?

Ozvěte se, jsme tu pro Vás!


Profesní kvalifikace

Věděli jste, že nemusíte absolvovat tříletou výuku v pekařském učilišti, abyste se stali pekařem? Postačí zkoušky ze tří námi nabízených profesních kvalifikací a následná závěrečná zkouška pro získání výučního listu na libovolném učilišti.

Naše technoložka Hana Nykodymová je akreditovanou zkoušející pro pekařské profesní kvalifikace. V pohodlí Vaší pekárny může provést teoretickou a praktickou přípravu ke kvalifikačním zkouškám a vlastní přezkoušení, individuálně nebo pro skupinu uchazečů.

Profesní kvalifikace jsou určeny pracovníkům a majitelům pekáren, kteří získali pekařskou odbornost praxí nebo samostudiem, avšak postrádají výuční list v oboru pekař.

 • Výroba chleba a běžného pečiva 29-001-H
 • Výroba jemného pečiva 29-002-H
 • Výroba trvanlivého pečiva 29-044-H

Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je osvědčení o získání profesní kvalifikace.


Hana Nykodymová   – technologické poradenství

e-mail: hananykodymova@melviatrade.eu                                                  

mob: +420 736607890

 • absolventka SPŠPT Pardubice
 • 30 let vyučovala technologickou praxi na pardubické průmyslovce
 • člen komise na hodnocení chlebů
 • člen komise v pekařské juniorské soutěži ČR
 • člen komise v pekařských mezinárodních soutěžích
 • technologické poradenství při výběru strojního vybavení pekárny
 • technologický servis
 • vývoj výrobků a inovace sortimentu – vedení těst tradiční i moderní technologií, tvarování výrobků, pečení