Vzdálený přístup údržby

Poruchy už Vás nebudou rušit!

siemensJe pro nás vysoce důležité zajistit bezvadný provoz zařízení DIOSNA. Každá porucha znamená ztráty produkce, opožděné termíny, náklady a další nepříjemnosti, proto je nezbytný rychlý a snadný zásah ze strany servisních pracovníků, pro obnovení funkčnosti stroje v co nejkratší době.

Servisní tým DIOSNA má rozsáhlé zkušenosti a znalosti, avšak ne každá porucha vyžaduje servisní tým na místě. Někdy se jedná o drobné závady jako vadný spínač, programovací chyby nebo přerušení kabelu nadřízeného SPS, které zkušený odborník rychle odhalí.

Pomocí DIOSNA routeru (VPN) napojeného k ovládacímu panelu zařízení lze provést vzdálenou diagnostiku. Tímto způsobem můžeme rychle zjistit příčiny poruchy a učinit nezbytné kroky k jejich odstranění. Některé poruchy lze pomocí vzdálené údržby přímo odstranit.

Výhody

  • Zkrácení času výpadků výroby.
  • Žádné cestovní náklady.
  • Úspora času stráveného komunikací při objasňování závady.
  • Aktualizace ovladačů online.
  • Zvýšení kvality servisu.

Velká většina již dodaných zařízení DIOSNA může být dodatečně vybavena vzdáleným přístupem údržby.

Koncept servisní vzdálené údržby DIOSNA Teleonline se zabezpečeným routerem DIOSNA Ethernet nabízí integrované řešení vzdáleného přístupu údržby.

Systém je koncipován dle nejnovějších technologií, je bezpečný a plně pod kontrolou konečného uživatele.